Ditt val gör skillnad!

Antal bekräftade fall av covid-19 ökar nu i Umeåregionen. Lokala utbrott kan lätt inträffa.

Läget är fortfarande allvarligt och det kan snabbt uppstå smittspridning av covid-19. Antal bekräftade fall ökar nu i Umeåregionen. Det är därför viktigt att fortsätta följa råden:

  • Håll avstånd
  • Tvätta händerna ofta
  • Stanna hemma när du är sjuk, även om du bara har milda symtom
  • Testa dig när du har symtom
  • Res kollektivt bara om du måste - ge plats för dem som inte har något annat alternativ
  • Skydda riskgrupperna. Undvik att ha nära kontakt med äldre och andra sårbara grupper.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!