Många smittas av en annan person i sitt hem

Om du bor tillsammans med någon som har covid-19, kan du få särskilda regler att följa. Till exempel att du inte får gå till arbetet.


Från och med den 1 oktober gäller nya rekommendationer för hushållskontakter till den som är smittad. Det innebär att om du bor tillsammans med någon som har covid-19, kan du få särskilda regler att följa.

Du kommer i så fall att bli kontaktad av en smittspårare från vården. Det är läkaren som beslutar om förhållningsreglerna. Reglerna kan till exempel innebära att du inte får gå till arbetet.

Barn och elever i förskola, grundskola och gymnasiesärskola kan fortsätta att gå till skolan. Läs om  vad som  gäller på Folkhälsomyndighetens webbplats.