Bekräftad covid-19 inom kommunens verksamhet

Region Västerbottens smittskyddsenhet har kontaktat kommunen den 5 oktober, efter att två medarbetare inom skola, kultur och fritid har fått veta att de har covid-19.

Kommunens enheter är ganska små och för att det inte ska vara utpekande mot enskilda individer har kommunen inte berättat om vilken enhet det gäller, när vi har fått kännedom om bekräftade fall. De närmast berörda blir kontaktade och får mer information.

Det är viktigt att både barn och vuxna stannar hemma när de är sjuka.

De som varit nära en smittsam person blir kontaktade

Ett led i smittspårningen är att smittskyddsenheten kontaktar ansvariga chefer inom den verksamhet som har bekräftade fall av covid-19. Syftet är att få hjälp med att informera andra som kan ha smittats.

Rektor eller chef kontaktar därför personal och elever som har varit i nära kontakt med personerna under tiden de har varit smittsamma. Det är inte säkert att andra har blivit smittade eller kommer att bli sjuka. Men de som har varit nära en smittsam person, bör vara extra observanta på eventuella symtom i 14 dagar efter smittotillfället.

Ditt val gör skillnad

Eftersom coronapandemin pågår kan vi alla riskera att bli smittade, var vi än befinner oss i samhället. Läget är fortfarande allvarligt och det kan snabbt uppstå smittspridning av covid-19.

Fortsätt att följa myndigheternas rekommendationer för att minska risken för smittspridning.

Tillsammans kan vi bromsa smittan!