Barn- och utbildningsnämnden sköt upp beslut om eventuell skolnedläggning

Den 9 oktober behandlade nämnden ärenden som gällde förslag om nedläggning av verksamheter.

Till sammanträdet fanns ärenden med barn- och utbildningsförvaltningens förslag för att få en budget i balans. De presenterades som fyra åtgärdspaket.

Nämnden beslutade att bordlägga de ärenden som hör till åtgärdspaketen. Det innebär att ärendena ligger vilande till nästa sammanträde den 5 november.

- Vi behöver mer tid för att titta igenom åtgärdspaketen och kommer att presentera förslag till nämndsmötet den 5 november, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Britt-Louise Eriksson (s). 

Frågorna avgörs slutligen av kommunfullmäktige

Barn- och utbildningsnämnden får inte besluta om nedläggning av verksamheter. Sådana beslut måste avgöras av kommunfullmäktige.

När barn- och utbildningsnämnden har tagit sina beslut går dessa vidare som förslag till beslut i kommunfullmäktige som slutligt avgör om verksamheter ska läggas ner eller förändras.

Ärendena som bordlades är

  • Barn- och utbildningsnämndens detaljbudget och verksamhetsplan 2021-2024
  • Åtgärd budget 2021 – Nedläggning Fritidsgården
  • Åtgärd budget 2021 – Nedläggning Granö skola
  • Åtgärd budget 2021 – Nedläggning Granö förskola
  • Åtgärd budget 2021 – Nedläggning Åmsele skola
  • Åtgärd budget 2021 – Nedläggning Åmsele förskola
  • Åtgärd budget 2021 – Nedläggning Hällnäs skola
  • Åtgärd budget 2021 – Hällnäs förskola
  • Åtgärd budget 2021 – Nedläggning pedagogisk omsorg Vindel-Ånäset