Barn- och utbildningsnämnden föreslår att byaskolorna blir kvar

På sammanträdet den 5 november beslutade barn- och utbildningsnämnden att inte gå vidare med förslagen att lägga ner Granö förskola och skola, Hällnäs skola, Åmsele förskola och skola, fritidsgården i Vindeln och den pedagogiska omsorgen i Vindel-Ånäset.

Barn- och utbildningsnämndens förslag till kommunstyrelsen och senare kommunfullmäktige är att dessa verksamheter blir kvar.

Länk till barn- och utbildningsnämndens protokoll