Munskydd inom hemtjänsten och äldreboenden

Från och med den 16 november gäller nya regler om munskydd även för personal i hemtjänsten.

Medarbetare på Vindelns kommuns alla vård- och omsorgsboenden har munskydd i sitt arbete sedan några dagar tillbaka.

Från och med den 16 november kommer även hemtjänstens personal att använda munskydd under sina besök.

Vi avråder starkt från besök på äldre- och LSS-boenden. Hjälp till att skydda de mest sårbara från smitta.