Webbsändning av kommfullmäktiges sammanträde den 30 november

Sammanträdet är öppet för allmänheten men för att minska risken för smittspridning vädjar vi nu till dig som medborgare att titta på livesändningen istället för att besöka mötet fysiskt.

Sedan någon vecka tillbaka har antalet smittade i covid-19 ökat i Sverige och Västerbotten. Regeringen har även föreslagit skärpta regler om allmänna sammankomster från och med den 24 november.

Som en åtgärd för att minska risken för smittspridning kommer kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2020 att genomföras på distans. Att genomföra mötet på distans innebär att alla deltar på mötet via en digital mötesplattform. Presidiet och sekreteraren kommer att sitta på plats i Forum medan övriga deltagare deltar på distans.

I kommunfullmäktiges kallelse hittar du information om vilka ärenden som behandlas på sammanträdet samt underlagen till respektive ärende.

Webbsändningen av mötet börjar här kl. 13.00 den 30 november 2020


 

Kontaktperson: Frida Hallgren