Mår ditt barn inte bra?

Det finns stöd att få. Be om ett HLT-möte (Hälsa, Lärande och Trygghet). Kommunen och Region Västerbotten samarbetar för att ge barn 0-16 år och deras familjer ett tidigt stöd.

Vill du veta mer om HLT-möten? Kontakta förskolan, skolan, elevhälsan, socialtjänsten eller hälsocentralen.

Mer information om HLT-möten

Ta kontakt med någon av dessa

  • Förskolan: Förskollärare eller barnskötare på ditt barns avdelning
  • Skolan: Ditt barns lärare, mentor eller rektor
  • Elevhälsan på barnets skola: Skolsköterska, skolkurator, speciallärare  eller specialpedagog
  • Socialtjänsten: ring växeln 0933-140 00 be att få bli kopplad till socialsekreterare.
  • Hälsocentralen i Vindeln: 090-785 44 42