Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Från den 14 december fram till sommaren gäller råd och föreskrifter om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Både individer och verksamheter har skyldigheter.

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhets­ansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Alla har ett ansvar för att förhindra smitta av covid-19

Från och med den 14 december till och med den 30 juni 2021 gäller detta för alla i Sverige:

  • Umgås bara i en mindre krets och undvik att träffa andra personer än dem du normalt träffar.
  • Håll avstånd och undvik miljöer med trängsel. Om du kan, handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.
  • Om du måste resa, gör det på ett säkert sätt. Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet och säkerställ att du kan isolera dig eller ta dig hem själv utan att smitta andra om du blir sjuk.
  • Stanna hemma och testa dig om du har symtom
  • Om du bor med någon som har bekräftad covid-19 ska du stanna hemma, även om du inte har symtom och oavsett ålder.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Arbeta hemifrån så ofta som möjligt. Alla som kan ska göra det till och med den 24 januari.
  • Delta i idrotts- och fritidsaktiviteter på ett sätt som minimerar risken för smitta.
  • Fira jul och andra högtider under smittsäkra former.
  • Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt. Om du besöker äldreboenden - följ boendets besöksrutiner

 

Läs mer på krisinformation.se där råden beskrivs mer utförligt

Läs mer om ditt personliga ansvar och om alla verksamheters ansvar i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 (pdf).