Fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9

Eleverna kommer att få sin undervisning hemma när de börjar skolan efter jullovet. Lärarna håller i lektionerna och eleverna deltar via sina datorer hemifrån.

Den 13-15 januari får eleverna enbart fjärr- och distansundervisning, den 18-22 januari blir det en kombination av undervisning på distans och på plats i skolan.

Syftet är att minska risken för en eventuell smittspridning i samband med vårterminens start. Genom att ha en successiv upptrappning av antal elever på skolan kan en eventuell smitta upptäckas tidigt och begränsas. Barn- och utbildningsförvaltningen har haft kontakt med Region Västerbottens smittskyddsenhet inför beslutet om distansundervisning.

Eleverna har rätt att få skolmåltider i form av matlådor. Vårdnadshavarna kommer att få information om hur det ska gå till så snart som möjligt via Schoolsoft.

Eleverna i årskurs 6 har vanlig skolgång enligt schema på plats i Renforsskolan.

Bakgrund till beslutet

Regeringen beslutade den 8 januari om en förändring i förordning 2020:115, som ger grundskolans högstadium (årskurs 7-9) möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och skollokalerna för att minska smittspridning.

Läs regeringens nyhet om det här: Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen - Regeringen.se

För att genomföra en coronasäker skolstart gör skolledningen i Vindelns kommun bedömningen att de åtgärder som redan vidtagits under höstterminen för att coronasäkra skolan, behöver kompletteras med fjärr- och distansundervisning för årskurs 7-9.