Tack till snöröjare och invånare

Vindelns kommun vill rikta ett stort tack till alla snöröjare i kommunen för ett intensivt arbete efter senaste tidens extrema snöfall.

Ett stort tack också till dig som invånare för förståelsen av den sämre framkomligheten som varit och att visst arbete fortfarande återstår. Trevlig helg!