Stanna hemma!

Även om ditt barn eller du själv bara har lindriga symtom är det viktigt för att undvika att smitta andra.

Chansa inte!

Är barnet inte friskt ska det stanna hemma. På sistone har vi tyvärr sett en ökning av antalet barn som behöver gå hem från förskola och skola under dagen, för att de är sjuka.

Vi har flera bekräftade fall av covid-19, både i samhället och inom skolan. Det är också en hög smittspridning i länet. Det kan lätt uppstå lokala utbrott om inte vi alla är försiktiga och följer rekommendationerna.

Gör ett test

Vi vill uppmana alla som har haft symtom ett dygn att testa sig. Även barn kan lämna prov. Det gäller främst barn i skolåldern från och med förskoleklass.

 Region Västerbottens information om provtagning