Distansundervisning för högstadiet

På grund av ett ökat antal bekräftade fall av covid-19 på Renforsskolan kommer årskurs 8 och 9 att få undervisning på distans den 18-26 februari. Veckan före sportlovet kommer årskurs 7 att få distansundervisning och åttorna och niorna kommer tillbaka till skolan.

Genom att ha färre elever på skolan kan smitta upptäckas tidigt och begränsas. Barn- och utbildningsförvaltningen har haft kontakt med Region Västerbottens smittskyddsenhet inför beslutet om distansundervisning.

Snabbt beslut med kort varsel

Vårdnadshavarna får information onsdag kväll via Schoolsoft. Beslut om distansundervisning togs på onsdag kväll den 17 februari efter besked om att fler elever blivit sjuka i covid-19 och skolledningen vill begränsa smittspridningen snabbt. Därför gäller beslutet redan från och med torsdag den 18 februari. Eleverna har rätt att få skolmåltider i form av matlådor.

Det är mycket bra om eleverna undviker att träffas inomhus under distansundervisningen och även på fritiden för att undvika smittspridning.

Eleverna i årskurs 6 har vanlig skolgång enligt schema på plats i Renforsskolan.

Nytt beslut om undervisningen kommer att tas under vecka 10.

Testa

Vi vill uppmana alla som har haft symtom ett dygn att testa sig. Region Västerbottens information om provtagning

Bakgrund till beslutet

Regeringen beslutade den 8 januari om en förändring i förordning 2020:115, som ger grundskolans högstadium (årskurs 7-9) möjlighet att vidta fler åtgärder för att undvika trängsel i kollektivtrafiken och skollokalerna för att minska smittspridning.
Läs regeringens nyhet om det här: Högstadieskolor får möjlighet till fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel och minska smittspridningen - Regeringen.se