Förlängda och utökade rekommendationer i Västerbotten

Det beror på den ökande smittspridningen i länet. Nytt är att munskydd bör användas i fler situationer.

De förstärkta rekommendationerna som gäller för Västerbottens län sedan den 9 februari förlängs till den 21 mars.

I de förlängda rekommendationerna för Västerbotten ingår nu tillägg för vad som gäller vid användande av munskydd.

Läs rekommendationerna i sin helhet på Region Västerbottens webbplats

För alla i Västerbotten gäller till och med den 21 mars 

Rekommendationer om munskydd

  • Alla födda 2004 och tidigare bör använda engångsmunskydd i kollektivtrafiken, oavsett tid på dygnet eller dag. Detta gäller så länge det finns en utbredd samhällsspridning av covid-19 i Västerbotten.
  • Använd engångsmunskydd i inomhusmiljö då nära kontakt inte går att undvika och du träffar personer utanför din närmaste krets. Observera att munskydd inte ersätter regeln om att undvika nära kontakt och att hålla avstånd i alla situationer där det går.

Så använder du munskydd

Res inte, varken inom eller utanför länet

Undvik alla onödiga resor. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt genom att du begränsar nya kontakter så mycket som möjligt.

För verksamheter med pågående utbrott

Personer som är anställda vid eller har uppdrag i en verksamhet där det bedöms pågå ett större utbrott i länet rekommenderas att undvika att vistas ute i samhället för att minimera möten med andra människor. Det gäller även för den som bor med någon som arbetar inom verksamheten. I nuläget gäller det för Northvolt i Skellefteå.

Skolor i kommuner med hög smittspridning

Gymnasieskolor i kommuner med hög smittspridning rekommenderas att bedriva fjärr- eller distansundervisning med högst 20 procent undervisning på plats. 

Alla västerbottningar måste bidra

Undvik att träffa andra personer inomhus än de som du bor tillsammans med eller ett fåtal utvalda.

Och som alltid gäller:

Tvätta händerna. Ofta.
Håll avstånd. Både inomhus och utomhus.
Stanna hemma när du är sjuk.
Testa dig om du har symtom.