Vindeln har ökat upphandlingen

Svenskt Näringsliv har sammanställt hur mycket kommunerna i länet handlar av näringslivet. Vindeln, Umeå och Nordmaling är de tre kommuner som handlar mest i andel av verksamheten.

Vindelns kommun har jämfört med 2002 ökat andelen av den kommunala verksamheten som köps in från näringslivet. 2019 var andelen 10,40 procent av den totala budgeten.

 -Vindelns kommun har väldigt många duktiga företagare och därför känns det bra för oss att kunna upphandla dem för kommunala uppdrag inom olika områden, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Haglund.

- Vi står nu inför att revidera vår upphandlingspolicy och förhoppningen är att ännu fler lokala företagare ska kunna leverera varor och tjänster till kommunen. 

Se hela listan på Västerbottens kommuner i Svenskt Näringlivs artikelrtikel, Svenskt näringsliv

Fördjupning: Entreprenader i Västerbotten (pdf)

Aktuella upphandlingar och avtal

Kommunens aktuella avtal finns tillgängliga i avtalsdatabasen e-avrop: Aktuella upphandlingar i Vindelns kommun