Informationsmöte om Vindelnbostäders upphandlingar

Vindelnbostäder kommer upphandla ramavtal för entreprenadtjänster bygg, ventilation, rör-vs, el, kyla och golv.

Inbjudan till digitalt informationsmöte med Tobias Rosencrantz, vd på Vindelnbostäder, torsdagen den 11 mars klockan 14.30 via zoom. Information om de aktuella upphandlingarna, anbudsunderlaget och visar hur du gör för att lämna anbud och svarar på frågor.

Möteslänk till  Zoom


Vindelnbostäder äger och förvaltar totalt ca 300 lägenheter och kommunala lägenheter, industri- och
kontorslokaler samt kommunala verksamhetslokaler såsom skolor, daghem, förskolor, äldreboende och förvaltningsbyggnader. Den totala ytan är ca 75 000 m2. Ramavtalen läggs ut för upphandling 2021-03-02 - - 2021-04-01 på Tendsign.

Länkar till upphandlingarna där du kan hämta dokument och skapa gratis inloggning och lämna anbud: