Distansundervisning för fler elever på Renforsskolan

Årskurs sju och åtta kommer att få undervisningen hemifrån fram till påsklovet.

Skolledningen har i förebyggande syfte och för att skapa möjligheter till att hålla avstånd, beslutat att årskurs sju och åtta får distansundervisning under tiden från och med den 26 mars fram till påsklovet som börjar den 1 april.

Sjuorna har haft distansundervisning sedan den 22 mars och fortsätter alltså med det fram till lovet.

Genom att ha färre elever på skolan kan smitta upptäckas tidigt och begränsas. Barn- och utbildningsförvaltningen har haft kontakt med Region Västerbottens smittskyddsenhet inför beslutet.

Sexorna och niorna får undervisning på plats i skolan.