Distansundervisning för åttorna

Veckan efter påsklovet kommer årskurs åtta att få undervisning hemifrån i förebyggande syfte.

Skolledningen har i förebyggande syfte och för att skapa möjligheter till att hålla avstånd, beslutat att årskurs åtta fortsätter distansundervisningen under tiden från och med den 12 till och med den 16 april.

Genom att ha färre elever på skolan kan smitta upptäckas tidigt och begränsas. Barn- och utbildningsförvaltningen har haft kontakt med Region Västerbottens smittskyddsenhet inför beslutet.

Sexorna, sjuorna och niorna får undervisning på plats i skolan.