Ny kontaktväg för barn och unga som mår psykiskt dåligt

Region Västerbotten har öppnat Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa. Ring dit i första hand om ett barn mår dåligt.

Dit ska vårdnadshavare eller närstående till barn i åldern 6–17 år i första hand ringa när ett barn mår psykiskt dåligt. Det gäller också dig som är barn eller ung och själv vill ta kontakt med vården.

Telefon: 1177, knappval 2  
Telefontider: måndag–fredag 8–17  

Läs om kontaktcentret på Vårdguiden 1177

Se nyhet om kontaktcentret på SVT