Webbsändning av kommunfullmäktige den 20 april

Sammanträdet är öppet för allmänheten men för att minska risken för smittspridning vädjar vi nu till dig som medborgare att titta på livesändningen istället för att besöka mötet fysiskt.

Smittspridningen av covid-19 är hög i Västerbotten och vårt län har skärpta restriktioner. Som en åtgärd för att minska risken för smittspridning kommer även kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april 2021 att genomföras på distans.

Att genomföra mötet på distans innebär att alla deltar på mötet via en digital mötesplattform. Presidiet och sekreteraren kommer att sitta på plats i Forum medan övriga deltagare deltar på distans.

Allmänhetens frågestund om Vindelns kommuns årsredovisning 2020 sker via meddelandefunktionen på Facebook.

I kommunfullmäktiges kallelse hittar du information om vilka ärenden som behandlas på sammanträdet samt underlagen till respektive ärende.

Mötet sänds på kommunens facebooksida. Har du inte möjlighet att se mötet live medan det pågår kan du se det i efterhand.