Renforsskolan återgår till närundervisning

Från och med den 19 april kommer alla skolans elever att få undervisning på plats i skolan.

Under en period har skolans elever i årskurs 7-9 fått växelvis distansundervisning för att minska risken för smittspridning. Skolledningen gör nu bedömningen att det är viktigt för alla elever att  få undervisning på plats i skolan.

- Det är nu låga sjuktal bland elever och personal och vi värnar om elevers kunskapsutveckling, mående och behov av social interaktion, säger Lars Johansson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Skolledningen kommer att se över de anpassningar som redan har gjorts för att förebygga smittspridning i skolmiljön och vid behov utöka dessa.

Det finns beredskap för att snabbt vidta åtgärder med kort varsel om det skulle bli ett förändrat läge framöver.