Pyspunka? Luften är fri!

Nu finns en eldriven cykelpump nära cykelvägen vid Indexators carport. Välkommen att pumpa dina däck så att det rullar på bra för dig!

Pumpen har installerats genom ett samarbete mellan projektet Hållbara arbets- och tjänsteresor (HAR), Indexator och Vindelns kommun. HAR-projektet syftar till att åstadkomma beteendeförändringar som bidrar till hållbarare arbets- och tjänsteresor.

Läs mer om kommunens deltagande i HAR-projektet