Skolavslutning utan publik

Skolavslutningskvällen som fritidsgården brukar ordna är inställd även i år. Föräldrar - var gärna ute i samhället under kvällen den 16 juni för att skapa en trygghet för ungdomarna.

Även i år måste vi alla hjälpas åt att förebygga spridningen av covid-19.

Skolavslutningarna kommer att genomföras på skolorna, men i mindre grupper och utan släkt, vänner och andra externa besökande närvarande.

Vindelns kommuns skolor kommer att ha skolavslutning och betygsutdelning inom respektive skola och det traditionella avslutet på läsåret görs klassvis och utan publik. Det får inte förekomma några folksamlingar på skolgården.

Varje skola kommer att informera elever och vårdnadshavare om hur skolavslutningen kommer att gå till.
  

Västerbottens kommuner är eniga

Utgångspunkten i Västerbotten är att skolavslutning och examen sker utan närvarande vårdnadshavare, anhöriga och andra externa besökande. Samtliga kommuner, smittskyddsenheten vid Region Västerbotten och ansvarig smittskyddsläkare står bakom denna inriktning.

Ingen skolavslutningskväll

Fritidsgården har tidigare år ordnat en kväll för eleverna för att fira att det är sommarlov. Arrangemanget har varit öppet för allmänheten, och haft många besökare i alla åldrar men i år går det inte att göra som vanligt. Skolavslutningskvällen är därför inställd även i år. Fritidsgårdens personal kommer att vara ute i samhället under kvällen.

Vuxennärvaro

Socialtjänsten, fritidsgårdens personal och närpolisen kommer att finnas i samhället under kvällen. Johanna Persson, chef för individ- och familjeomsorgen, uppmanar fler vuxna att gå ut.

- Vi uppmuntrar också föräldrar att vara ute under kvällen, för att skapa trygghet för de unga. Hör gärna av er till oss om ni har några funderingar eller oro kring en ungdom. Under kvällen den 16 juni når ni oss på 076-817 60 02.