Webbsändning av kommunfullmäktige den 15 juni

Som en åtgärd för att minska risken för smittspridning kommer kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni 2021 att genomföras på distans och webbsändas.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men för att minska risken för smittspridning vädjar vi till dig som medborgare att titta på livesändningen istället för att besöka mötet fysiskt.

Att genomföra mötet på distans innebär att alla deltar på mötet via en digital mötesplattform. Presidiet och sekreteraren kommer att sitta på plats i Forum medan övriga deltagare deltar på distans.

I kommunfullmäktiges kallelse hittar du information om vilka ärenden som behandlas på sammanträdet samt underlagen till respektive ärende.

Mötet sänds på kommunens facebooksida. Har du inte möjlighet att se mötet live medan det pågår kan du se det i efterhand.

När sändningen börjar kommer den även att finnas här: