Om webbplatsen

Kommunens webbplats är en viktig kanal för kommunikation och information mellan kommunen och invånarna, samt för att nå ut med information till andra grupper och enskilda som t ex företag, organisationer, potentiella inflyttare och turister.

I första hand ska webbplatsen spegla de kommunala verksamheterna, men även sådana verksamheter som kommunen har ansvar för men har överlåtit åt andra, t ex friskolor och vårdinrättningar.

A-Ö på webbplatsen

A-Ö är en lista med länkar till ett urval sidor på webbplatsen. Listan är sorterad i alfabetisk ordning. 
Här hittar du webbplatsens innehåll från A-Ö.

Anpassa sidan

På startsidan uppe till höger finns Anpassa sidan. Klickar du där hamnar du på en sida där du själv kan ställa in hur webbsidorna ska visas för att passa just dig bäst. Du kan ställa in typsnitt, teckenstorlek, radavstånd, ordmellanrum, bakgrundsfärg och textfärg.

Ansvarig utgivare

Ansvarig utgivare för www.vindeln.se är kommunchef Per-Eric Magnusson.

Arbetet med www.vindeln.se

Webbplatsens struktur är ett resultat av ett samarbetsprojekt mellan Vindelns kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Nordmalings kommun och Robertsfors kommun. Samarbetsprojektet Samtliga kommuner var i behov av att förnya sina webbplatser och det var på många sätt effektivt att göra det arbetet tillsammans.

Varje kommuns webbplats förvaltas av den enskilda kommunen men samarbetet kring webbplatserna lever vidare. Den webbarbetsgrupp (som består av en representant per kommun) fortsätter att samverka kring förvaltning och vidare utveckling av webbplatserna.

Bildanvändning

Vindelns kommun äger rätten till bilder och grafik på webbplatsen. I de fall bilderna ägs av annan part ska detta klart framgå på sidan. Det är inte tillåtet att ladda ner bilder för användning på andra webbplatser eller i andra medier utan tillstånd från Vindelns kommun.

Frågor och synpunkter

Frågor om webbplatsens struktur, funktioner, tekniska förutsättningar samt tips och synpunkter kan mejlas till webbansvarig.

Frågor och synpunkter på innehållet på en viss sida skickar du till den kontaktperson som finna namngiven på varje sida på webbplatsen. Du väljer mellan att kontakta personen i fråga via telefon eller via e-post. E-post skickar du genom att använda det kontaktformulär som visas då du klickar på kontaktpersonens namn.

PDF-filer

På webbplatsen finns dokument som du kan ladda ner till din egen dator. PDF (Portable Document Format) är ett filformat som gör det möjligt att skicka ett dokument över Internet så att det ser likadant ut, oavsett vilken datorutrustning man har.

För att läsa PDF-filer behöver man ett särskilt tilläggsprogram – Adobe Reader – på sin dator. Det kan man hämta gratis på Adobes webbplats.
Hämta Adobe Reader

Responsiv webb

Vindelns kommuns hemsida är responsiv. Det är en teknik som gör att webbplatsen anpassar sig efter skärmstorlek oavsett om den besöks via en dator, mobil eller surfplatta.

Skriva ut

För att skriva ut texten från en sida på webbplatsen får du gå in på "Skriv ut" i verktygsfältet på din dator. Det som skrivs ut är det som ligger i mittenfältet på sidan. Menyn till vänster på sidorna och eventuell information som ligger i högerspalt på sidorna kommer inte med i utskriften.

Skärmupplösning

Med skärmupplösning menas hur tydligt text och bilder visas på bildskärmen. Ju högre upplösning, desto skarpare visas de. 640 × 480 är ett exempel på en låg upplösning, medan 1600 × 1200 är en högre upplösning. För att Vindelns kommuns webbplats ska visas optimalt bör den vara bredare än 1020. Om du kan öka din bildskärms upplösning beror på bildskärmens storlek och kapacitet och vilken typ av grafikkort du har.

Sökfunktion

Genom att använda sökfunktionen kan du på ett enkelt sätt hitta information på Vindelns kommuns webbplats. Sökfunktionen visas i sidhuvudet på varje sida.

Teknik

Webbplatsen är skapad i verktyget Content Studio av Vindelns kommun i samarbete med Bjurholms kommun, Vännäs kommun, Nordmalings kommun, Robertsfors kommun och Teknikhuset AB.

Tillgänglighet

Vindelns kommun har strävat efter att bygga webbplatsen så att innehållet ska vara tillgängligt och användbart för så många som möjligt. Kommunen arbetar med att förbättra tillgängligheten och Vindelns kommun är medlem i INFOMIX.

INFOMIX:s uppdrag är att bearbeta informationen så att människor som har svårt att läsa tryckt text förstår den. Arbetet med bearbetning av texter till Lättläst samt ljudfiler pågår. På kommunens webbplats kommer även allmän information om kommunala verksamheter att finnas på teckenspråk.

Utformning och innehåll

Informationen på webbplatsen är uppdelad på sju ämnesområden:

Barn och utbildning
Information om förskola, grundskola, läsårsdata, skolskjutsar m.m.

Bo, bygga och miljö
Information om avfall och återvinning, byar i kommunen, bostäder, tomter m.m. Under miljö finns t.ex. information om avlopp, hälsoskydd, miljöskydd och naturvård.

Fritid, kultur och turism
Information om bibliotek, idrottshallar, föreningsliv, fritidsaktiviteter och turism.

Kommun och politik
Information om förvaltningsorganisation, politisk organisation, kommunens ekonomi m.m.

Näringsliv och arbete
Information om pågående projekt, om aktiviteter för lokala näringslivet, företagsstöd m.m.

Stöd, vård och omsorg
Information om handikappomsorg, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg m.m.

Trafik och infrastruktur
Information om bl.a. bredband och kollektivtrafik.

Webbläsare

Webbplatsen är byggd så att den ska fungera med alla moderna webbläsare. Uppdatera till en ny webbläsare som kan visa webbplatsen på ett bra sätt.

Kontaktperson: Maria Höglund