Ställning just nu:
Bra (65%)
Dåligt (30%)
Vet ej (5%)

0%

50%

100%

Totalt har 724 personer röstat.
Omröstningen startade 2012-03-12:10:00

Uppdatera