Jordbruksverket satsar på fisket i Vindelälven

Den ansökan som lämnats in av Vindelns kommun om att få bilda ett Leaderområde med inriktning på utveckling av fisket i Vindelälvens avrinningsområde och Umeälvens nedre del har nu prioriterats av Jordbruksverket.

Beslutet som kom den 21 april innebär nu att kommuner, länsstyrelse, universiteten, Vattenfall och andra berörda aktörer ska bilda en Leaderförening för genomförandet av strategin. När detta skett och en regional medfinansiering säkrats kan Leaderområdet beviljas 7 mkr ur EU:s fiskerifond för att jobba med att ytterligare stärka fiskbestånden, öka tillgängligheten till fisket och att utveckla både den fisketuristiska näringen som det kustnära yrkesfisket.

Foto: Daniel Jonsson

Kontaktperson: Stig Westbergh