INTRO

INTRO är en kommunal verksamhet med syfte att arbeta för introduktion och integration av nyanlända i kommunen. Verksamheten ansvarar för det initiala mottagandet av nyanlända samt praktiskt stöd och vägledning under de första två åren.Målgrupp:
Nyanlända familjer eller vuxna som tas emot inom kommunens flyktingmottagning. Alla som kommer till Vindeln har uppehållstillstånd, vilket innebär att de har rätt att bo och arbeta i Sverige.

Dessa är:

  1. Kvotflyktingar som före resan till Sverige fått uppehållstillstånd inom den flyktingkvot som regeringen fastställt. Resan anordnas av Migrationsverket. Dessa anvisas till kommunen av Migrationsverket. 
  2. Tidigare asylsökande som kommit till Sverige och fått  uppehållstillstånd här, permanent eller tillfälligt. Dessa anvisas till kommunen av bosättningsenheten på Migrationsverket. 
  3. Självbosättare, bl.a. familjer som fått PUT genom familjeåterförening till ovanstående grupper eller ensamkommande barn.

Umeåregionens kommuner har en gemensam överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande av anvisade nyanlända. I det nuvarande avtalet (från 1 okt. 2015) är det bestämt att Umeåregionen gemensamt skall ta emot 480 st anvisade (antalet gäller endast anvisade, målgrupp 1 och 2 ovan).

Kommunerna inom Umeåregionen samverkar inom Umeåregionens flyktingmottagning.

Uppehållstillstånd, Migrationsverket

Familjeåterförening , Migrationsverket

Kontakt:
Ewa Bergh, flyktingsamordnare 0933-140 87
Monia Ahlgren, integrationsassistent 0933-142 08

Kontaktperson: Ewa Bergh