Planering och redovisning

Kommunens årsredovisning och delårsbokslut är fastställda av kommunfullmäktige. Vill du se dokument från tidigare år, kontakta ekonomikontoret.