Anslagstavlan

Från och med datumet som anslaget sätts upp, går det att överklaga besluten i protokollet under tre veckor. När tiden för överklagan har gått ut tas anslaget ner automatiskt.

Här visar vi också tillkännagivanden och kungörelser. Det rör sådant som kommunen enligt lag ska informera allmänheten om.

 1. Barn- och utbildningsutskottets protokoll den 12 april 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansBarn- och utbildningsutskottet
  Paragrafer13
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareSusanne Sjögren
  Länk till protokollKallelse och protokoll
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 2. Kommunstyrelsens protokoll, extra sammanträde den 15 april 2024, omedelbar justering
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer67-71
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (22 dagar, 8 timmar och 0 minuter)
 3. Kommunstyrelsens protokoll den 27 mars 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansKommunstyrelsen
  Paragrafer33-66
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 4. AB Bubergsgårdens friluftsanläggnings protokoll den 26 mars 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansAB Bubergsgårdens friluftsanläggning
  Paragrafer11-23
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)
 5. Vindelnbostäder AB:s protokoll den 26 mars 2024
  • Justerat protokoll
  Information om tillkännagivandet
  InstansVindelnbostäder AB
  Paragrafer9-15
  Förvaringsplats för protokolletKommunkontoret
  SekreterareAnna Sandgren
  Anslagets publiceringsperiod (24 dagar, 16 timmar och 0 minuter)