Sammanträdesdatum

Här kan ni se alla sammanträdesdatum för de olika utskotten under 2023.

Allmänna utskottet

 • 31 januari
 • 28 februari
 • 11 maj
 • 29 augusti
 • 3 oktober
 • 21 november

Sociala utskottet

 • 2 februari
 • 7 mars
 • 12 maj
 • 31 augusti
 • 4 oktober
 • 23 november

Barn- och utbildningsutskottet

 • 1 februari
 • 3 mars
 • 15 maj
 • 30 augusti
 • 4 oktober
 • 24 november