Aktivitetslots Vindelns kommun 2022-2023

Att vara aktiv i sin vardag, vara i naturen, gå en promenad till affären eller runt kvarteret gör gott för kropp och tanke. Kreativa aktiviteter som att skapa med sina händer, lyssna på en föreläsning, sjunga i kör eller dricka en kopp kaffe och prata en stund.

Det här gör aktivitetslots Vindeln

Vi ger ett individuellt stöd till dig som vill utveckla din vardag, hitta tillbaks till någon tidigare aktivitet eller stöd att prova något nytt.
Vi arbetar tillsammans med dig för att det nya ska bli en vana som fungerar för dig.

Aktivitetslots Vindeln vill gärna veta vad som skulle behöva göras för att göra aktivitetsutbudet i Vindeln tillgängligt för fler och fungera bättre för personer med psykisk ohälsa. Har du tankar om det får du gärna kontakta oss.

Aktivitetslots Vindeln samarbetar gärna med de föreningar och organisationer i Vindeln för att göra det möjligt för fler att ta del av utbudet av aktiviteter som redan finns i kommunen.

Kostnad

Du behöver inte ha något beslut för att få stöd av aktivitetslots. Stödet är kostnadsfritt men eventuella kostnader för aktiviteter som medlemsavgift, materialkostnad eller transport betalar du själv.

Bakgrund och mål

Aktivitetslots Vindeln är ett projekt som drivs av Arbetsmarknadsenheten AME, Vindelns kommun och kommer att pågå fram till hösten 2023.

Projektet finns för dig i åldern 16-67 år som har en psykisk ohälsa, är ensam eller upplever utanförskap.

Projektet arbetar för god och jämlik hälsa i Vindeln.


Kontakta oss gärna för mer information;

Emil Rapo
072-453 36 72
emil.rapo@vindeln.se

Ellinor Gustavsson
072-453 36 71
ellinor.gustavsson@vindeln.se