Samverkan - skola och näringsliv

Renforsskolan och näringslivet i Vindeln har utvecklat sitt långsiktiga samarbete. Målsättningen är gemensam och syftar till att skapa större kunskap, insikt och motivation bland eleverna för framtida utbildningsval och arbetsliv.

Samverkan grundar sig i en engagerad grupp som består av lärare och rektor från Renforsskolan, Älvbrinkens skola, Vindelns kommuns företagslots och representanter för flera lokala företag. Resultatet av samarbetet har inte låtit vänta på sig och ett flertal aktiviteter är redan genomförda.

Aktiviteter

I samarbetet ingår att låta eleverna möta näringslivet både i skolan och på företagen. I skolan med aktiviteter som ”Heta stolen”, teknikprojekt och infärgning i ämnen och ute i näringslivet med systematiska studiebesök och PRAO med starkare ämneskoppling.

Exempel på aktiviteter

  • Studiebesök för skolpersonal
  • Studiebesök för elever på Älvbrinkens skola och Renforsskolan
  • PRAO för årskurs 8 två veckor
  • Vindeln Business Week för årskurs 2, 5, 8, 9 och SFI
  • Arbetsmarknadskunskap för lärare och elever

Utvecklad samverkan med tydligare mål

Renforsskolan har under många år samarbetat med företag i Vindeln. Men genom denna nya samverkansmodell samlas fler företag och skapas tydligare vision, målsättning och struktur. Samverkan ska ge eleverna sammanhang och skapa motivation i studierna.

Samverkan mellan skolan och näringslivet är en avgörande del i den framtida kompetensförsörjningen för företagen i Vindeln och dess fortsatta framgång. Eleverna är framtidens medarbetare och entreprenörer. Det är viktigt att de får en bild av vilka möjligheter som finns för dem.

Vindeln är en plats med ett mycket engagerat näringsliv och här finns alla förutsättningar för att skapa en positiv grogrund för unga människor och företag.

Arbetsmarknadskunskap

Arbetsmarknadskunskap drivs av och för arbetsgivare. De är arbetsgivares förlängda arm ut i klassrummen där de inspirerar elever att göra genomtänkta studie- och yrkesval. Idag består Arbetsmarknadskunskap av lektioner, föreläsningar, föräldramöten, lärarinspirationer och kontakter med arbetsgivare på olika sätt.