Upphandlingar

Eftersom kommuner räknas som upphandlande myndigheter lyder vi under lagen om offentlig upphandling (LOU).

E-avrop

Kommunens aktuella avtal finns tillgängliga i avtalsdatabasen e-avrop. Välkommen att lämna anbud!

Västerbottensportalen är framförallt ett verktyg för regionens företag som genom portalen kan få tillgång till och i ökad utsträckning delta i de upphandlingar som görs av kommuner och regioner.