Vindelälvens Naturcentrum

Naturcentrum levandegör naturen i och längs Vindelälven. I naturcentrum finns även information om Vindelälvens kulturhistoria, geologi och ekologi.

Utställning

Lokalen finns i nedervåningen i samma byggnad som Hotell Forsen med utsikt över Renforsen. Följ skyltning inom Vindelforsarnas naturreservat.

Här finns en utställning som berättar om Vindelälven; naturen, kulturen och landskapet som det formas längs en oreglerad älv. I utställningen finns text och många bilder men även mindre uppbyggda landskap och både träsnidade och uppstoppade fåglar och djur. Vårflod, knottlarver och flottning, allt har en egen berättelse och olika perspektiv på Vindelälven.

Utställningen presenterar Vindelälven från källorna i fjällen ner till Vännäsby där Vindelälven går ihop med Umeälven, hur vattenståndsvariationer formar älvsstränderna, skogslandskapet och hur människan har använt älven.

Kontakta Hotell Forsen för information om öppettider