Artikeln publicerades 25 november 2021

Sandlåda- Sandning för privata fastighetsägare

Halt på din fastighet?

Du som privat fastighetsägare har möjlighet att för eget bruk hämta mindre mängd stenflis för halkbekämpning till uppfart och entré.

Nytt för i år är att du förutom i Vindeln även kan hämta i byarna Granö, Tvärålund, Hällnäs och Åmsele.

Vid större mängd eller för dig som är privat hyresvärd så vänd dig till leverantör av grusmaterial.

Här kan du hämta för privat bruk:

Vindeln - vid Kommunförrådet/Brandstationen
Hällnäs – vid återvinningsstationen
Åmsele – vid återvinningsstationen
Tvärålund – vid återvinningsstationen
Granö – vid återvinningsstationen

Det är bara att ta med en hink och fylla i sand. Tillsammans kan vi minska risken för fallolyckor.