Artikeln publicerades 18 januari 2022

Tillfälligt besöksförbud införs
på Solhagas korttidsboende

Med anledning av den ökande smittspridningen av covid-19 i kombination med vinterkräksjuka i verksamheterna har Vindelns kommun beslutat om tillfälligt besöksförbud på Solhaga korttidsavdelning under perioden 19 januari-9 februari.

Det är av yttersta vikt att vi fortsätter hålla smittan borta för att skydda våra äldre.
Eventuella undantag från besöksförbud godkänns av enhetschef för verksamheten.

När det gäller kommunens särskilda boenden uppmanar och avråder vi precis som vi informerade om på kommunens hemsida 9 december alltjämt anhöriga, släkt och vänner att besöka våra verksamheter.

Ytterligare en kvarvarande åtgärd för att skydda våra äldre innefattar också löpande, beroende på smittläge och tillgången på test-kit, PCR-tester för personal inom vård- och omsorgssektorn i enlighet med smittskydd Västerbottens rekommendationer.