Artikeln publicerades 30 maj 2023

Information gällande bredbandsutbyggnad åren 2023-2025

Vindelnbostäder har fått bidrag från Post- och Telestyrelsen (PTS) för att kunna anlägga ett ortsammanbindande nät. Det är fem projekt som ska byggas under åren 2023 till 2025.

EU

Projekt Gladaberg-Bergnäs påbörjas i juni.
Därefter startar projekten Manjaur och Abborrträsk under 2024 och Vidstrandsnäs - Västomån - Rosinedal påbörjas under 2025.

Efter grävningsarbetet är färdigt för det ortsammanbindande nätet till byarna så påbörjas arbetet för de fastighetsägare som vill ha en anslutning för bredband. Anslutning sker med möjlighet till 1 Gbit/s hastighet, vilket är kravet från PTS.

Anslutningsavgiften är 22 000 SEK. I god tid innan anläggningsarbetet påbörjas kommer Vindelnbostäder skicka ut anslutnings- och markavtal för påskrift.

Ni som är intresserade av en anslutning, maila eller skicka ett SMS till nedanstående;

Kontaktperson
Kenneth Nilsson
kenneth.nilsson@vindeln.se
072-241 65 63

Varför fiber?

Det finns många anledningar att välja fiber framför andra lösningar. Det är framtidssäkert då det inte finns någon begränsning i själva fibern, begränsningen idag sitter i hårdvaran som kopplas till fibern och den utvecklas ständigt. Det kan höja värdet på bostaden. Större möjligheter att jobba hemifrån, läsa/utbilda sig på distans i Sverige eller utomlands. Streaming av film och musik i hög kvalité. Läkarbesök och annan sjukvård genom internet kommer att öka och kommer kräva höga hastigheter.

PTS (Post och Telestyrelsen) och många andra tror att digitaliseringen kommer att fortsätta öka explosionsartat. PTS har som mål att 98 procent av landets invånare bör ha en uppkoppling på 1 Gbit/s (1000 Mbit/s) till år 2025.