Artikeln publicerades 13 september 2023

Vägunderhåll mellan Vindeln-Buberget

Väg 620 mellan Vindeln och Buberget kommer vara avstängd i perioder mellan 14 augusti-28 september.

Under byggtiden kommer framkomligheten påverkas. Under perioden 14 augusti -28 september kommer vägen att stängas av helt för att underlätta schakter och skapa en säker arbetsmiljö för de som arbetar vid vägen.

Trafiken kommer leds om under tiden via väg 684 och Abborrtjärn. Avstängningen gäller från kl. 06.00 måndag till kl. 17.00 torsdag under perioden.

Vägen stängs även av under fredagen och helgen den 15-17 september där Trafikverket kommer utföra en bärighetshöjande geoteknisk åtgärd över hela vägbanan.

Mer information finns att läsa på Trafikverkets hemsidan.