Artikeln publicerades 15 september 2023

Vägrenoverering väg 679 påbörjas vid Rödånäs 27 november

Under perioden perioden 27 november-10 december kommer Trafikverket att restaurera Väg 679, Laduänge, med riskreducerande åtgärd

Laduänge ligger längs väg 679 vid Rödånäs i Vindeln kommun. Vägen består av en grusväg som klassas som BK2, och är den enda vägen in till ett området med ett 30-tal fastigheter.

Trafikverket kommer ersätta befintliga trummor med en rörbro, där Ängesbäcken korsas av sina biflöden från Vindelälven. Denna åtgärd behöver utföras för att säkerställa vägens funktion så den inte rasar eller spolas bort vid höga vattennivåer.

Under byggtiden kommer vägen att stängas av helt under perioden 27 november till 10 december (vecka 48 och 49) 2023, och trafiken kommer då ledas om till andra vägar.