Artikeln publicerades 13 oktober 2023

Psykeveckan i Vindeln ska bryta tabun kring psykisk ohälsa

I en tid då psykisk ohälsa blivit en alltmer påtaglig utmaning i samhället har Vindelns kommun bestämt sig för att ta initiativ och hjälpa till att bryta tystnaden kring ämnet. Under vecka 45 arrangeras "Psykeveckan" – ett evenemang som syftar till att öka medvetenheten om psykisk ohälsa och erbjuda stöd och resurser för alla som påverkas av detta problem.

- Psykeveckan handlar om att belysa psykisk ohälsa, att ta bort skammen och främja samtal. Vi är stolta över att kunna erbjuda en vecka fylld med kunskap, stöd och samhörighet för vår gemenskap i Vindeln, säger Marianne Paavola, projektledare för Psykeveckan.

Psykisk ohälsa har under de senaste decennierna blivit en alltmer påtaglig folkhälsoutmaning i Sverige. Faktorer som stress, ensamhet, ekonomiska problem och social press har lett till en ökning av psykiska sjukdomar och ohälsa. Det är därför viktigt att belysa ämnet och erbjuda stöd för de som behöver det. Vindelns kommun har insett vikten av detta och valt att agera.

- Psykeveckan syftar till att uppmärksamma psykisk ohälsa på ett positivt sätt. Målet är att minska stigmat kring ämnet och öka kunskapen om hur man kan förebygga och hantera psykiska problem. Det är också en vecka där vi vill lyfta fram tillgängliga resurser och tjänster som finns inom kommunen för de som behöver hjälp, säger Marianne Paavola.


Evenemang, Psykeveckan, Vindeln 6-10 november

Under Psykeveckan i Vindeln kommer det att arrangeras en mängd olika evenemang och aktiviteter som är öppna för allmänheten.

Måndag 6 november, föreläsning; Vad alla föräldrar borde veta.
Psykologerna Maria Lalouni, legitimerad psykolog, medicine doktor och forskare vid Karolinska Institutet och Kajsa Lönn Rhodin, leg psykolog, leg psykoterapeut och utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Med hjälp av "den psykologiska tallriksmodellen" sätter de fokus på det som forskning visat är de allra viktigaste delarna av föräldraskapet.

Tisdag 7 november, föreläsning; Emil Rapo, aktivitetslots, Vindelns kommun.
Vad menas med social hälsa? Hur påverkar ensamhet vår hälsa? Vad kan man göra för att minska ensamhet?


Onsdag 8 november, föreläsning; Ellinor Gustavsson, Vindelns kommun.
Vad är psykisk ohälsa? Vad är återhämtning och hur kan man använda det för att må bättre?

Torsdag 9 november, föreläsning; Linnéa Claeson - Att skapa en modigare, klokare och snällare värld
Linnéa är utbildad jurist och människorättsaktivist, men hennes mål och motivation är fortfarande desamma: att skapa en modigare, klokare och snällare värld. Hur tar vi oss dit? Vad kan du som medmänniska bidra med?

Fredag 10 november, evenemang; Ångestloppet
Vindelns kommun arrangerar för första gången Ångestloppet som ett led i att synliggöra psykisk ohälsa.

Kontaktuppgifter vid frågor och funderingar?
Marianne Paavola, projektledare
marianne.paavola@vindeln.se
076-149 09 66