Artikeln publicerades 20 mars 2024

Stöd till energieffektivisering

Nytt företagsstöd

Nu finns det möjlighet att söka ett energieffektiviseringsstöd från Region Västerbotten för att minska energianvändningen.