Artikeln publicerades 8 april 2024

Hållbar pendling Vindeln - projekt Shuttlebuss

I ett samarbete mellan Vindelns kommun (projektet Vindeln Innovation Center), Norrtåg och ledande företag som Rototilt, Tegsnäs Group, Indexator, Vimek och Cranab har alla satt sikte på att förändra landskapet för hållbara och säkra resealternativ. Ett spännande pilotprojekt genomförs därför under perioden 12 februari till 12 april, och det öppnar dörrar för framtidens resande.

Shuttlebuss

Projektet som är en del av "Attrahera Flera Människor" - inkluderar en Shuttlebuss som går mellan Vindeln Innovation Park och tågstationen, samt tågresor mellan Umeå och Vindeln tur och retur. Responsen från projektdeltagarna (ett begränsat antal om 15 deltagare) har varit mycket positiv, men det har också belysts vissa utmaningar.

Här är en sammanfattning av deras uppfattning så här långt:


• Uppskattning för initiativet: De anställda har uttryckt stor uppskattning för initiativet, särskilt när det gäller Shuttlebussens effektivitet och bekvämlighet. Tågresandet har också fått beröm för att det bidrar till ökad vardagsmotion och erbjuder en mer avkopplande pendling jämfört med bilkörning. Flera anställda har redan beslutat att fortsätta med tågpendlingen även efter provperiodens slut.
• Utmaningar med tågtiderna: Trots de positiva reaktionerna har det framkommit att tågtiderna inte är optimala för alla. Särskilt produktionspersonal och de som stämplar sin tid har svårt att anpassa sig till tågschemat, vilket leder till förlorad arbetstid eller behovet av att komma sent eller gå tidigt. Detta har begränsat antalet potentiella tågpendlare, även under projekttiden.
• Förbättringsförslag: För att möta dessa utmaningar föreslås justering av tågtiderna för att bättre matcha arbetstiderna. Dessutom övervägs inrättandet av ett låsbart cykelgarage i Vindeln som ett alternativ till transferbussen, om det skulle visa sig ohållbart.
• Tekniska framsteg: I början av projektet rapporterades tekniska problem med tågen, såsom inkonsekvent temperaturkontroll och förseningar. Dessa problem har dock förbättrats över tid. Wifi ombord på tågen har generellt fungerat bra, vilket möjliggör produktivt arbete under resan.
Projektet för hållbar pendling har visat sig vara en framgång med tanke på de positiva erfarenheterna och den ökade medvetenheten om hållbara transportalternativ. Samtidigt har det belyst vikten av att fortsätta förbättra infrastrukturen och tjänsterna för att möta de anställdas behov och främja en bredare möjlighet till hållbara pendlingsvanor.