Artikeln publicerades 15 april 2024

Information kring varsel om stridsåtgärd

Varsel om stridsåtgärd inom fackförbundet Kommunals avtalsområde som berör personal inom Älvbackens kök, städ och tvätt.

Vindelns Kommun har mottagit varsel om stridsåtgärd från Kommunal. I det fall att strejk träder i kraft gäller den from den 18 april och omfattar medarbetare i Älvbackens kök och städ/tvätt. Arbetsgivaren för dialog internt och externt för att planera och hitta lösningar på de utmaningar som kan uppstå vid en eventuell strejk. Centrala parter SKR/Sobona arbetar för att hitta lösningar så att en strejk ej utlöses.
Vindelns Kommun planerar just nu för att hitta lösningar för att minska störningar vad gäller mat, städ och tvätt för våra äldre.
Eventuella frågor besvaras av enhetscheferna på Älvbacken.