Artikeln publicerades 27 maj 2024

Isa Eliasson Nilsson från Vindeln tävlar i SM i Ung Företagssamhet.

Isa Eliasson Nilsson från Rambo i Vindelns kommun har kvalificerat sig till SM i Ung Företagsamhet! Den 28-29 maj kommer hon att representera Västerbotten i Stockholm med sitt företag, Dimzi UF, i kategorin "Socialt hållbart UF-företag".

UF-företaget Dimzi UF sprider livsviktig kunskap om typ 1 diabetes genom en informativ affisch och en tillhörande webbplats. Idén föddes ur Isas egna erfarenheter av att leva med typ 1 diabetes och den bristande kunskapen om sjukdomen i samhället.

"Jag insåg när jag fick min diagnos 2022 att det finns en stor okunskap om typ 1 diabetes, vilket skapar otrygghet och exkludering. Genom att sprida information hoppas jag kunna minska denna okunskap," säger Isa. Hon genomförde även en marknadsundersökning innan företagsstarten, vilket visade att det finns många kunskapsluckor och förutfattade meningar om sjukdomen. Ett exempel är den farliga missuppfattningen att insulin behövs när blodsockret är lågt, medan det egentligen är socker som behövs för att snabbt komma i balans igen.

"Det kom också fram i mitt förarbete att många skäms för sin diagnos och är rädda för att berätta om den. Dessa insikter, tillsammans med mina egna erfarenheter, gjorde att jag kände ett starkt behov av att sprida mer kunskap," berättar Isa.

Hennes affischer har nu nått företag och föreningar i Vilhelmina, Vännäs, Vindeln, Umeå, och till och med i Skåne, Jämtland, och Norrbotten. Målet var att sälja 40 affischer men i skrivande stund har Isa redan sålt 65. Nu hoppas hon på att även kunna sälja några i Stockholm under SM.

"Det är en stor ära att få representera Västerbotten i SM i Ung Företagsamhet. Jag hoppas att mitt arbete kan bidra till ökad kunskap, trygghet och inkludering om diabetes typ 1," tillägger Isa.

Vi på Vindelns kommun är stolta över Isas framgångar och hennes inspirerande arbete. Hon är ett lysande exempel på den kreativitet och drivkraft som finns bland våra ungdomar.

Om Ung Företagsamhet:
Ung Företagsamhet är en ideell utbildningsorganisation som arbetar för att främja entreprenörskap bland unga. Genom deras utbildningsprogram får gymnasieelever möjlighet att starta, driva och avveckla ett företag under ett läsår. Vindeln Kommun är medfinansiärer i Ung Företagssamhet.

Isa Eliasson Nilsson från Vindeln på Västerbottens Ung företagsamhet mästerskap

Isa Eliasson Nilsson från Vindeln stoltserar som vinnare i kategorin "Socialt hållbart UF-företag" på Västerbottens UF-mästerskap.

Foto: Ung företagssamhet Västerbotten