Artikeln publicerades 26 juni 2024

Information om Elmätarbyte för Vattenfalls Kunder i Vindeln

Efter ett regeringsbeslut ska alla elnätsföretag byta ut eller uppgradera elmätarna i hela Sverige till nya, smarta elmätare med flera nya funktioner. För Vattenfalls kunder i Vindelns kommun kommer elmätarbytet att påbörjas i slutet av juli och pågå fram till hösten 2024.

Observera att detta byte inte påverkar alla invånare i Vindeln, då man kan ha olika leverantörer för eldistibution.

För dig som är kund hos Vattenfall:

Vattenfall Eldistribution har sedan 2021 börjat installera nya elmätare hos sina drygt 900 000 elnätskunder. Nu närmar sig elmätarbytena i Vindeln och installationerna kommer att ske under angiven period.

Berörda företags- och privatkunder kommer att få ett informationsbrev om elmätarbytet från Vattenfall Eldistribution. Informationen skickas till kunder via följande kommunikationsvägar: Kivra, SMS, E-post eller ett fysisk vykort samt via Facebook och Instagram för att uppmärksamma kunderna i kommunen att elmätarbytet närmar sig.

Genomförande av Mätarbytet

Vattenfall har anlitat Eltel Networks för att genomföra mätarbytet. Några veckor innan det är dags att byta en kunds elmätare kommer Eltel att kontakta kunden med mer information om tidpunkt för mätarbytet. Om elmätaren är placerad inomhus kommer Eltel att boka en tid för bytet. För elmätare som är placerade utomhus eller i gemensamma elmätarutrymmen kommer information att ges via brev eller portanslag.

Ytterligare Information

För mer information om elmätarbytet, besök Vattenfall Eldistributions hemsida: Mätarbyte | Vattenfall Eldistribution Länk till annan webbplats. eller kontakta Vattenfall Eldistribution direkt.