Omsorg och hjälp

Ekonomiskt stöd och rådgivning

Du kan få råd i konsumentfrågor och om din hushållsekonomi.

Din insats gör skillnad

Vi söker kontaktpersoner och familjehem.

God man eller anhörigbehörighet

Det finns olika sätt att stödja en person som inte längre kan företräda sig själv.