Akut hjälp och stöd

Här finns telefonnummer som du kan ringa om du upplever att du eller någon annan inte mår bra och behöver akut hjälp eller rådgivning och information.

112 SOS Alarm

Ring 112 om du eller någon annan är i en akut nödsituation och behöver hjälp omgående. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av ambulans, brandkår eller polis.

114 14 Polisen

Om det inte är akut kan du nå Polisen via numret 114 14. Du kan till exempel lämna tips. Är det akut, ring 112

113 13 Information vid olyckor och kriser

Om en samhällskris inträffar kan du ringa 113 13 för att få aktuell information om händelsen.

1177 Vårdguiden

Ring 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Är det akut, ring 112

Oro för barn och unga

Läs om det på sidan Misstanke om att barn far illa. Är det akut, ring 112

Socialjour för akuta problem

Vindelns kommun har ett avtal med socialjouren i Umeå för akuta problem efter kontorstid. Socialjouren har i sin tur en nära samverkan med polisen. Vid behov av akuta sociala insatser efter kontorstid kan du nå socialjouren i Umeå genom polisen på telefon 114 14 eller 112.

Socialjouren, Umeå kommun Länk till annan webbplats.

Ring 090-16 30 50

Under kontorstid kan du alltid nå en tjänsteperson på socialförvaltningen för akut hjälp. Våra socialsekreterare på individ- och familjeomsorgen når du dagligen måndag-fredag genom att ringa kommunens växel 0933-140 00.
Om ingen handläggare går att nå kan du lämna meddelande via växeln att du önskar bli uppringd.

Hjälp vid akuta psykiska problem

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till psykiatriska akutmottagningen på Norrlands universitetssjukhus.

Ring 090- 785 65 00

Psykiatrisk klinik Umeå Länk till annan webbplats.

Kvinnojour

I dagsläget bedrivs ingen separat kvinnojour i Vindelns kommun. Om behov av stöd och hjälp i sådana situationer då en kvinnojour skulle vara behövlig kan du kontakta socialtjänsten via kommunens växel på telefon 0933-140 00.

Vid akut behov av stöd och hjälp kan du förutom socialtjänsten ringa vårdcentralens akutnummer 0933-138 30 (kl. 08-17) eller larmnumret 112.

Terrafem

Kvinnojour på andra språk än svenska, ring 020-52 10 10

Kvinnojourer i angränsande kommuner

Lycksele Kvinnojour

Ring 0950-372 11
E-post till Lycksele kvinnojour

Umeå Kvinnojour

Ring 090-77 97 00
E-post till Umeå kvinnojour
Webbplats, Kvinnojouren i Umeå Länk till annan webbplats.

Umeå juridikjour

Juridikjouren är en del av kvinnojouren och erbjuder gratis juridisk rådgivning till kvinnor som utsatts för brott. Jouren kan också följa med som stöd vid besök hos ex. polis, socialtjänst och på rättegångar.

Juridikjouren har telefontid på tisdagar och torsdagar kl. 18.00-21.00.

Ring 090-77 97 00
E-post till Umeå juridikjour

Umeå tjejjour
Tjejjourerna arbetar på samma sätt som kvinnojourerna, men vänder sig till yngre kvinnor som till exempel utsatts för hot, misshandel och sexuella övergrepp, eller som av andra skäl behöver få prata med en annan tjej. De arbetar också utåtriktat med att synliggöra tjejers livsvillkor.

Ring 090-77 81 81
E-post till Umeå tjejjour

Tjejjourens webbplats Länk till annan webbplats.

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Dess uppgift är att lyssna, ge professionellt stöd och upplysa om var du kan få hjälp. De har tystnadsplikt och man kan vara anonym. Det är gratis att ringa kvinnofridslinjen och samtalet syns inte på telefonräkningen.

Ring 020-50 50 50
Kvinnofridslinjens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till brottsoffer och vittnen

Många människor som utsätts för brott har ett behov av att prata om det som hänt och få stöd och hjälp under rättsprocessen. Brottsofferjouren ger kostnadsfritt information, hjälp och stöd till brottsoffer och vittnen.

Stödpersonerna som arbetar på jouren har avgivit tystnadslöfte.

Brottsofferjouren Umeåregionens webbplats Länk till annan webbplats.
Ring 116 006
E-post till Brottsofferjouren Umeåregionen
E-post till vittnesstödet Umeåregionen

Orostelefon om radikalisering

Hit kan du ringa om du är orolig över att någon i din närhet håller på att radikaliseras. Du kan även få hjälp om det gäller dig själv. Orostelefonen drivs av Rädda barnen. De som svarar kan ge dig råd och stöd oavsett din ålder eller åldern på den som oron gäller.

Ring 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd. Orostelefonens webbplats Länk till annan webbplats.

Bris - Barnens hjälptelefon

Till Barnens hjälptelefon 116 111 kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer visas inte. Man kan inte heller se på telefonräkningen att du har ringt. Däremot kan du själv behöva rensa i samtalslistan efteråt, om du inte vill riskera att numret till Bris 116 111 syns bland senast uppringda nummer.

Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp, be att få prata med en BRIS-kurator.

Bris webbplats Länk till annan webbplats.

Bris för vuxna

Bris erbjuder stöd och råd till vuxna som har frågor om eller känner oro för ett barn.

Ring 077-150 50 50

Mansmottagningen

HBTQI-jouren

RFSL stödmottagnings webbplats Länk till annan webbplats.

Målgruppen är hbtqi-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtqi-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtqi-personer.