ABC - Alla barn i centrum

ABC- Alla barn i centrum är en serie gruppträffar för dig som har barn i åldrarna 3-12 år. Träffarna bygger på varandra och handlar om hur relationerna i familjen kan stärkas och hur stress och konflikter kan förebyggas i vardagssituationer.

ABC- Alla barn i centrum är en serie gruppträffar för dig som har barn i åldrarna 3-12 år. Träffarna bygger på varandra och handlar om hur relationerna i familjen kan stärkas och hur stress och konflikter kan förebyggas i vardagssituationer.

Du får tillsammans med andra föräldrar utbyta erfarenheter och ta del av aktuell forskning inom området. Vi träffas fyra gånger plus en gång för uppföljning.

Att delta är kostnadsfritt.

Mer information och aktuella kursdatum finns på www.vindeln.se Länk till annan webbplats.

Vi tar även emot intresseanmälningar (ej bindande) löpande och vid tillräckligt många intresserade drar vi igång en ny grupp. När nytt kursdatum är fastställt får du mail med erbjudande om att delta i en grupp.

Varmt välkommen att höra av dig om du är intresserad att delta eller har några frågor.

Mailadress: abc@vindeln.se