Parkeringstillstånd

För att få parkeringstillstånd för rörelsehindrad ska man ha betydande gångsvårigheter som måste styrkas av läkarintyg. Om du inte kör bil själv kan du bara få parkeringstillstånd om du har särskilda skäl.

Ansökan

Observera att under juli månad handläggs inga ansökningar.

Du gör ansökan hos den kommun där du är folkbokförd. Ett tillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt utan en ny ansökan måste göras och skickas in till kommunens handläggare. Kom ihåg att ansöka i god tid före kortets utgång.

Avgörande för om du ska få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad är att du har ett funktionshinder som innebär att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig på egen hand. För passagerare gäller det dessutom att tillsynsbehovet utanför fordonet ska vara omfattande.

Ansökan finns längre ner på sidan. Blanketten finns även att hämta hos din handläggare telefon 0933-140 00 eller på kommunalkontoret i Vindeln.

Läkarintyg

När du ansöker första gången ska alltid ett läkarintyg bifogas. Vid en ansökan om förlängning går handläggaren igenom den gamla akten och bedömer om du behöver lämna in nya intyg.

Utlämning av parkeringstillstånd

När ditt parkeringstillstånd är färdigt hör vi av oss till dig och du hämtar ut det personligen hos handläggaren på Socialförvaltningen. Medtag legitimation. Vid förlängning av tillstånd tag även med ditt gamla kort.

Vad gäller om parkeringstillståndet stjäls eller tappas bort?

Stöld eller förlust av parkeringstillståndet skall polisanmälas. Bekräftelse på anmälan skickas till Socialförvaltningen i Vindelns kommun.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är stöldbegärliga. Tillståndet bör inte förvaras i ett fordon utom då tillståndet nyttjas för parkering. Upphittat tillstånd ska lämnas till polisen eller den myndighet som utfärdat tillståndet.

Överklagan

Om du inte är nöjd med beslutet från kommunen kan du överklaga kommunens beslut hos länsstyrelsen. Beslutande myndighet hos kommunen är Kommunstyrelsen.